Chào mừng quý khách đến với http://thinhvymobile.com/

Cụ thể tại http://thinhvymobile.com/ sẽ cung cấp các thông tin những sản phẩm công nghệ điện tử như: điện thoại, laptop, máy tính bảng… với đầy đủ kiểu loại khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu người dùng.

Khi quý khách truy cập vào trang web này có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản tại đây. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.