Vấn đề đổi trả hàng xảy ra nếu do lỗi của chúng tôi, đổi trả trong vòng 07 ngày. Trường hợp đổi trả phải có biên lai hóa đơn đổi trả rõ ràng.

Trường hợp quý khách đưa hàng đến đổi trả mà vừa do lỗi của chúng tôi vừa do lỗi khách hàng thì 02 bên sẽ ngồi lại thống nhất phương án giải quyết tốt nhất cho cả 02 bên.

Chế độ bảo hành phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể.